Thứ Tư, tháng 1 31, 2024

* Chuyện được 12 năm

 Mười hai năm 
những miệt mài,
Con mình nay lớn
làm người được chưa?
Thêu thùa, sơn phết… 
dày thưa,
Bức tranh Nẫu vẽ
bán mua ích gì?
Cùng với tôi 
Hít Thở đi…
Ảnh Đinh Văn Minh

Mười hai năm 
những miệt mài,
Bao nhiêu tâm huyết 
bên trời nên thơ.
Mệt nhoài, quang gánh, 
đam mê,
Đêm không ngủ đủ 
lê thê ngày dài…
Ngồi với tôi 
dáng thiền đài!

Mười hai năm 
giấc mộng dài,
Non cao, biển rộng, 
sông dài, vực sâu.
Yêu em 
thuở ấy bên cầu,
Nước đầm Thị Nại 
thấm màu rong rêu.
Tình thơ
con sóng đìu hiu…

Mười hai năm 
giấc mộng dài,
Con mình đã lớn 
vẫn hoài bên cha.
Ngoài kia 
thắm sắc đẹp hoa,
Quên đi con nhé 
lòng ta cỗi cằn.
Văn chương thi phú 
nhập nhằng…

Mười hai năm 
những miệt mài,
Viết là để giữ hình hài 
cho nhau,
Để còn kỷ niệm
ngày sau,
Vết thương dung dị 
và câu tình nồng.
Để nghe 
thức giác dậy bừng…

Mười hai năm 
giấc mộng dài,
Công trình gom lại 
độ vài nghìn trang.
Trò chơi thôi 
chắc gì sang,
Hèn thì không thể 
có phiền ai không?
Đùa chơi 
vui quá phải không!

Google dịch:

Twelve years
the hard work,
My child is grown now
Can you be human yet?
Embroidery, painting…
thick and thin,
Nau's painting
What is the use of selling and buying?
Together with me
Take a Breath…

Twelve years
the hard work,
How much enthusiasm?
poetic sky.
Tired, exhausted,
passion,
Not getting enough sleep at night
long days...
Sit with me
Zen platform shape!

Twelve years
long dream,
High mountains, wide sea,
Long river, deep abyss.
Love you
That time by the bridge,
Thi Nai lagoon water
soaked in moss color.
Love poetry
gloomy waves…

Twelve years
long dream,
My child has grown up
still with my father.
Outside
full of flower beauty,
Forget it, child
our hearts are barren.
Poetic literature
ambiguous…

Twelve years
the hard work,
Writing is to keep in shape
for each other,
To have memories
the next day,
Simple wound
and passionate love story.
To listen
wake up brightly…

Twelve years
long dream,
The project is gathered
several thousand pages.
Just a game
surely luxury,
Cowardice is impossible
Does it bother anyone?
Game
So fun, isn't it!