Thứ Ba, tháng 1 09, 2024

* Mong một lần

 Thiếu nắng mưa nhiều 
những ngày qua,
Có thời gian 
đùa với SUMO,
Vài chú sẻ ranh 
vài cô sáo,
Lượn quanh hiên 
rồi cùng hú gọi bạn về…
Ảnh fb bxl
Chỉ có cốc cà phê 
bên cạnh,
Chúng chẳng buồn 
đến quấy rối chi,
Đua nhau, hớn hở … 
hạt đậu sẵn trên khay,
Chưa no 
chẳng muốn bay đi bao giờ…
Tháng sau 
tháng Tết rồi hề,
Vắng nhau bay nhé 
ta về quê hương.
Chung vui 
dưới nắng đẹp lạ thường,
Đón xuân bên đó 
lòng vương bên này!
Tuy là Xuân có gió mát 
nhưng trời lại mù mây …
Xuân Vn thế đó 
chúng mày biết không ?
Bao nhiêu đời rồi mãi 
trông mong,
Một mùa trong sáng 
ấm lòng lương dân,
Kỳ quang 
sao chẳng một lần…