Thứ Sáu, tháng 1 12, 2024

* Tối mùa hè

 Đã 9 giờ 15 phút 
tối,
Ánh sáng mắt trời 
còn le lói ở phương tây,
Mùa hạ Melbourne 
mùa hạ của nam bán cầu,
Phố vẫn cứ lên đèn 
và dòng sông người cứ vắng vẻ.
Ảnh fb bxl
Không chút gió và sợ ma CoVid 
không gian thêm buồn tẻ,
Đêm giữa tuần 
vốn yên tĩnh là thường đêm,
Bên radio nghe tin buổi tối…
thế sự nhiễu nhương,
Trung, Phi, Mỹ, Nhật … lắm chuyện cuồng điên,
mặc họ…tôi chỉ buồn lo vì vật giá tăng nhanh.