Thứ Tư, tháng 10 31, 2012

* Cùng Trần Kim Loan trên Hương Xưa:Vắng chồng.

 
Trần Kim Loan :
 
undefined

Vắng chồng mới có mươi hôm
Mà em ray rứt mỏi mòn chờ mong
Bao năm lửa ấm hương nồng
Xa anh em thấy trống không một mình.TKL.
 

locbach :

"Nhớ quá anh ơi, nhớ quá anh!
Đêm về thao thức suốt năm canh.
Mươi hôm rồi đó anh có biết?
Rồi bao lâu nữa vẫn chờ anh...."BXL