Thứ Ba, tháng 1 08, 2013

* Hẹn lì


Anh được hẹn ,
nhưng chưa bao giờ trông em đến,
Mình leo cây mấy bận,
vậy mà vui.
Em ngây thơ :
Sao anh chẳng giận tui...
Mà luôn cứ cười tươi,
như chưa hề mắc cỡ.
*

Em biết không ?
Chưa bao giờ anh được thế !
Nên vui mừng ...
nhận lấy chút xót xa.
Nếu yêu anh mà em chẳng thật thà,
Thì em nhé cho anh xin lần hẹn khác.Để biết được,
em không phải là người quá ác.
Chuyện yêu thương
đùa cợt thế mới tình.
"Không yêu? cũng hẹn giùm anh,
Để cho anh biết độ anh lợm lì."