Thứ Sáu, tháng 1 25, 2013

* Cùng với TD-PVT trên FaceBook

PVT. người đứng thứ tư từ bên trái.


Tòng Phạm Văn :
"Ngày ta lạc lỏng ra đời
Có loài chim hót ru lời ái ân
Xuân Lộc là Xuân trong ngần
Chúc mừng hai chữ phong vân đi về"TD-PVT.


locbach :

"Vào đời vốn lắm u mê,
Sáu mươi năm gót ê chề mỏi thân.
Càng đi càng mãi phân vân,
Sao trời còn lẫn mấy vầng mây đen...."BXL