Thứ Bảy, tháng 1 26, 2013

* Mây mù
"Vô duyên
 tình đã lỡ mùa,
Trong cơn gió bấc đông đưa muộn phiền.

Nợ đời
vốn dĩ tiền khiêng,
Cưu mang mình phải đua chen với người.


Bạn mình ơi
có vậy thôi!
Lòng người đen bạc đổi dời thêm đau.Người thường hẹn
kiếp mai sau,
Dối lừa chi để thêm sầu thiên thu.

Quẩn quanh,
trong đám mây mù..."