Thứ Tư, tháng 1 16, 2013

* Hương Xưa 04Phản phất mùi bùn vị quê hương,
Của thuở bên em cũng một trường,
Hương đồng nội cỏ thơm thương quá,
Nắm chặc đi em anh dìu nghen.
Dìu em qua vũng lầy trưa vắng,
Chỉ còn đàn cò trắng vút bay,
Đôi tay ôm hết anh vào ngực,
Là lúc hồn anh chếnh choáng say.