Thứ Bảy, tháng 1 12, 2013

* Hẹn lì 02


Lại nữa một lần được leo cây,
Trời ,sao tôi sung sướng thế này,
Không được gần em mình tiếc lắm,
Nhưng thôi để tránh khỏi chua cay.
*
Lại một lần nữa được leo cây,
Ngã ngửa ê lưng chẳng ham gì,
Nhưng vì em hiểu lầm ý tốt...
Hay vì duyên thiếu nợ chưa vay
*
Lần nữa đi em...đúng độ lì!