Thứ Năm, tháng 1 10, 2013

* Cùng với MN,TĐO,TDL,TT-NCM trên Hương Xưa : Tóc rối
Minh Nguyên :


Ta-em là hai nửa
Ở giữa là số không
Có duyên mà chẳng phận
Rối tóc lẫn rối tình


 Trần Đông Oanh :


Ta và người lỡ bước
Bởi duyên không gặp phận
Tóc rối còn gỡ được
Tình rối đành cách ngăn!


 trandzalu :


Đông Oanh ơi! Tặng thơ nì:
Tóc rối là chuyện nhỏ
Tình rối mới phân vân
Nhưng" chàng" thì nhất quyết
Gỡ hết đời...cho xong!

 locbach :


Tóc rối tóc cứ rối,
Ta còn lối đi về,
Còn mãi những đam mê,
Của một đời phiêu bạt...
Trần Đông Oanh :

Đam mê đời phiêu bạt
Cứ làm rối tóc ai
Lối đi về mờ nhạt
Làm rối cả tóc mai!
Trầm Tưởng-NCM :
......
Cuộc đời như tóc rối
Miệt mài gỡ từng sợi
Đau khổ cũng dần trôi
Lòng lại bình yên thôi!
 Trần Đông Oanh :

Gỡ mãi rối vẫn rối
Lòng chàng bỗng phân vân
Thôi thì em yêu hỡi
Cắt đờ - mi - gạc - xon!