Thứ Hai, tháng 1 07, 2013

* Tóc rối 02

Họa cùng với   ĐO. trên Hương Xưa : Tóc rối  


Anh vẫn mong hạnh phúc,
Êm ấm mãi đời em,
Anh luôn mong hạnh phúc,
Một đời em đã tìm.

*

Cho anh lần bịn rịn,

Nắm gởi người ra đi,

Cho anh không ngừng nghĩ,

Đến cuộc tình mình "Si".

*
Sẽ không kiếp nào khác,
Xin em đừng viễn vông,
Cho dối hờn trối buộc,
Lên cuộc tình...hư không.
*Còn đâu bờ tóc rối,

Bên đời anh trống không,
Cho nhau bờ tóc rối,
Luyến lưu và chờ trông...!