Thứ Bảy, tháng 1 05, 2013

* Cái ấy

 
 
 
Tạo chi cái ấy hỡi em!
Để ta mê mệt kiếm tìm ...đời ta.
Khoe chi những nét ngọc ngà,
Để ta cứ mãi bôn ba khắp miền.
Gọi tên cái ấy thần tiên,
Rồi ta ôm ấp khùng điên tháng ngày.
Có khi rồi...vùi cơn say,
Ta quên không nắm nó bay theo người.
Sắc hương còn đọng bên đời,
Ta đem gom lại nên lời tình si.