Thứ Năm, tháng 1 17, 2013

* Hương Xưa 05Ngây ngất cả người chẳng muốn đi,
Ghì nhau giữa vũng lúa sa lầy,
Đĩa đeo chân trắng chân đen nữa,
Càng vẫy vùng càng thấm mem say.
Hương lúa hương em với mùi bùn,
Phải chẳng là rỗng ngục thời gian,
Giam anh giữa cảnh đời cùng khổ,
Những lần đứng ngắm ánh hoàng hôn.