Chủ Nhật, tháng 1 20, 2013

* Sinh nhật tôi


Nhóm HX. :sinh nhật của Lộc.

Ngày ba mẹ sinh tôi,
Vào cuối thời đuổi Pháp,
Rồi nội chiến Bắc Nam,
Chua xót cũng đành cam.
*
Tàn cuộc chiến bảy lăm,
Vui chưa trọn bao năm,
Luyến tiếc thời xa xăm,
Rồi cũng trong lạnh căm.
Họp mặt SPQN 2012-Lộc đứng bên phải.
*


Biên giới cảnh dầu sôi,
Tàu Cộng cướp nước tôi,
Biển đảo rồi... mất thôi?
Lương tâm tôi đâu rồi!
*
Thêm cường hào ác bá,
Càng khốn khó dân mình,
Tôi hèn nhát làm thinh,
Bôn ba nơi đất khách.
*
Nay sinh nhật sáu mươi...
Tôi, đâu còn là tôi.............!