Thứ Năm, tháng 1 31, 2013

* Học đànTìm vui nên mới học đàn,
Âm vang dòng nhạc miên man gợi tình.
Khi vui gió tạt đầu ghềnh,
Lúc buồn liễu rũ buông mành chờ ai!
Tiếng đàn khe khẻ quen tai,
Tiếng em ngày đó thương hoài ngàn năm,
Đem thơ hòa kết vầng trăng,
Cho ta dệt khúc an lòng thảnh thơi!
Dẫu đôi khi rối bời bời,
Viết thêm khúc nữa với lời nỉ non.
Yêu em tình đó sắt son...