Thứ Hai, tháng 1 14, 2013

* Hương Xưa 02Mãi quý mãi thương mãi tiếc nhau,
Tiếc sao duyên số khéo cơ cầu,
Vì thương! yêu lắm nhưng ngần ngại,
Rồi giữ cho mình vị đớn đau.
Và mãi xót xa chút hương xưa,
Ngày đó bên nhau dưới nắng hè,
Đến thu lỗi hẹn,đông nắng nhạt,
Tàn xuân thưa gió...lắm nhiêu khê!