Thứ Ba, tháng 1 15, 2013

* Hương Xưa 03Để quý để thương để tiếc nhau,
Chút hương năm cũ đã chìm sâu ,
Chút tình không trọn còn dư lệ,
Một cuộc tình tan một vết đau.
Còn quý còn thương mãi tiếc nhau,
Quy Nhơn-chiều đó đôi mái đầu,
Rì rào Nồm rộ như thương khúc,
Nhạc còn vang vọng giải niềm đau.