Thứ Năm, tháng 1 03, 2013

* Gánh đời tôi

Loay hoay bên đôi gióng,
Trăn trở quằn hai vai,
Em sao nỡ để tôi,
Đứng bên lề đường vắng.

Dãi dầu đời mưa nắng,
Cam nhận kiếp con thoi,
Em đã nỡ để tôi,
Bên thơ và men đắng. 


Vướng bận cả đôi tay,
Đảm đang suốt tháng ngày,
Em đã chẳng hề hay,
Tôi lang thang bến lạ.

Trong em và tất cả,
Ôm rối ren đời này,
Em cũng chẳng hề hay,
Tôi mơ màng Thiền quán.

Thương em thương vô hạn,
Đã gánh hết thảy rồi,
Luôn cái tâm tình tôi,

Bơ vơ con đường vắng.