Thứ Năm, tháng 11 28, 2019

* Melbourne màu nắng

Hạ đã về đâu
mà nắng vàng,
Melbourne
chợt sáng giữa mờ sương,
Ảnh Fb bxl.
Đêm qua
cái nhớ nào da diết,
Bởi rét tàn đông
lắm phủ phàng!