Thứ Ba, tháng 11 12, 2019

* Sài Gòn hôm nay

Sài Gòn hôm nay,
Cầu thấp nhà cao,
Sang hèn lẫn lộn,
Sạch dơ bề bộn...
Ảnh fb.bxl.
Sài Gòn hôm nay,
Vành đai mở rộng,
Phố sá nguy nga,
Phủ nếp sa hoa...
Sài Gòn hôm nay,
Sân tàu bay hẹp,
Đường ngập xe đèn,
Nhập cuộc đua chen...
Sài Gòn hôm nay,
Không có đêm ngày,
Mọi sự đổi thay,
Tư duy đổi thay,,,
Sài Gòn hôm nay,
Phồn thịnh ai hay,
Tỉnh lặng phút giây,
Phía trước đường bay...
Sài Gòn hôm nay,
Nắng cũng như mưa,
Năng lượng dư thừa,
San sẻ bán mua...
Sài Gòn hôm nay,
Muôn vàn đổi thay,
Nhiều thói hay hay,
Cướp giật ban ngày...
Sài Gòn hôm nay,
Điện thoại trong tay,
Không sao giữ nổi,
Tính mạng hiểm nguy!