Thứ Tư, tháng 11 27, 2019

* Thuyền ai

Thuyền ai 
giống chiếc thuyền tôi,
Biển Đông chuyển đổi 
cuộc đời suối mê.
Sưu tầm Fb Phan Lê Huy 
Buổi ra đi 
ai hẹn thề?
Qua cơn sóng động 
người về còn không?
Nước trong xanh 
trôi nghịch dòng!