Thứ Hai, tháng 11 04, 2019

* Eo Gió đầu đông

Bạc đầu 
sóng bấc đầu đông,
Bạc đầu Eo Gió 
nên lòng băn khoăn.

Ảnh Ngô Hoài Anh.
Không chút nắng
mây mù giăng,
Gió tung vạt áo
lăn xăn anh tầm!
Bóng chim nhạn
đã biệt tăm,
Trên ghềnh
con én xa xăm tìm mùa.
Sóng xô nghẽn lối
thuyền về,
Còn đâu dấu vết
hẹn hò dưới trăng.
Dẫu sao
cũng được trăm năm?
Dẫu sao tạo hoá
cho lần sáng khai.
Cho em đẹp
một hình hài,
Cho người mơ tưởng
thiên thai có lần.
Eo Gió
mùa của phong vân!