Chủ Nhật, tháng 11 03, 2019

* Cứ vẫy thôi

Cái mới ngày một nhiều,
Cái cũ cứ vơi dần
Thế nên thật trân quý,
Những người bạn xưa thân.
Ảnh chủ quán.
Quán cốc hẹn chiều nay,
Vỏn vẹn mấy đứa này,
Đất Quy Nhơn nhỏ hẹp,
Chai rượu đỏ chuyền tay,
Chưa đủ chúng mình say,
Tám chuyện đời hay hay!