Chủ Nhật, tháng 11 03, 2019

* Chỉ một cơn mưa

Chỉ là đêm mưa,
Anh trên đường vắng,
Lạnh ư! chưa đến,
Đã nhớ em nhiều,
Đêm mưa Quy Nhơn
Quy Nhơn đìu hiu,
Đèn thu leo lét,
Nét buồn xa cách,
Chỉ còn đêm mưa!
Đông ơi đừng nhắc,
Thu đà vắng xa,
Chút tình mưa qua,
Người đã vắng xa!