Thứ Bảy, tháng 11 30, 2019

* Melbourne ngày cuối đông

Lặng lẽ ngày cuối đông,
Mưa nhè nhẹ âm thầm,
Man mát lòng mông lung,
Chiều bước trong âm thầm!
Hawaii Ngô Chương Club.
Melbourne chiều cuối đông,
Vắng em buồn ngóng trông,
Đèn lên ngọn xa gần,
Ta với trời mênh mông!

Giò đưa hàng lá nhỏ,
Bóng cợt đùa quanh chân,
Bước dần dà nghiêng ngã,
Hướng nào về đường không!

Tiếng nhạc xa vọng động,
Chiều cuối tuần hoài mong,
Ai trong sàn luân vũ,
Tìm gì trong chân không!