Thứ Năm, tháng 11 07, 2019

* VÍ như

Ví như 
chưa đến mà đi,
Ví như 
phiên khúc chia ly chưa từng.
Ảnh fb bxl.
Dòng sông xanh 
như ngượng ngùng,
Vì chăng những ...
đợt sóng ngầm chưa yên.
Vì tình yêu
lắm ưu phiền!