Thứ Sáu, tháng 11 08, 2019

* Dì Thừa và Mẹ

Thuở về dưới Vũng (*)
làm dâu,
Mẹ sao quên được 
phút đầu xa quê.
Ảnh bxl.
Kim Trì bỏ lại (**)
chân đê,
Thương em bên mẹ
chiều về vắng xa.
70 năm
như thoáng qua!
Đời người
chiếc bóng cau đưa sang mùa.
Dì không khác
Ngoại năm xưa...
Tấm tình vô lượng
thượng thừa yêu thương,
Chăm con, lo cháu
chu toàn!
(*) Vũng Nồm.
(**) Thôn Kim Trì ( đối diện chợ Gò Bồi).