Thứ Sáu, tháng 11 01, 2019

* Tuổi già

Nhà tôi nơi tụ hội,
Quý cụ bà vong niên,
Chơi tứ sắc vơi phiền,
Cãi rồi cười luân phiên!
Ảnh bxl.
Qua bão mưa triền miên,
Sáng nay trời lên nắng,
Ngồi cạnh nhau mắt hiền,
Nét nhăn nheo ... thần tiên!
Tháng mười mùa biển động,
Và dông gió khôn lường,
Tuổi già trời còn thương,
Còn được gặp nhau luôn!
Ván bài định thắng thua,
Dẫu tiền của dư thừa,
Vẫn tranh nhau từng chút,
Vì đời được hơn thua!
Cuộc sống là trường đua,
Không đâu là đích đến,
Những con thuyền không bến,
Trong ngân hà mênh mông!
Chẳng qua rồi hư không,
Chẳng qua là huyễn mộng...