Thứ Năm, tháng 11 21, 2019

* Nái Bắc Kinh

Phải chăng Nái Bắc Kinh,
Đã lộ diện nguyên hình,
Trong nền giáo dục Việt,
Không còn ai thất kinh!
Ảnh trên fb.
Bao nhiêu năm núp bóng,
Trong thể chế quang vinh,
Xa rời hồn dân tộc,
Trơ trơ dân chủ tình!
Phải chăng Nái Bắc Kinh?
Lộ diện cả bóng hình...
Quen rồi văn hoá CẤM,
Chưa học bài VĂN MINH.
Thoát Trung là định hướng,
Cho dân tộc tái sinh,
Đánh Tàu là định hướng,
Cho Việt Nam thái bình
Phải rồi Nái Bắc Kinh!
Về Tàu thôi ... cũng đành!