Thứ Sáu, tháng 11 01, 2019

* Bên Đầm

Lang thang 
tấp đại bên Đầm,
Con mú, con sứa ... 
lấn cân con hàu!
Ảnh Nguyễn Sĩ Tạo.
Sáu bảy mươi
còn mấy đâu,
Được sao hay vậy
quý câu giao hoà.
Thấm chút men
đậm lời thơ...
Chúng tôi cũng
biết lối về là đâu.
Chớp lên
sáng rực sắc màu,
Cơn mưa dông đến
đầu cầu mờ căm.
Dạo nên
một khúc tình thâm...