Thứ Bảy, tháng 8 19, 2023

* Cái Đó

 Ngày xưa xứ Vũng biển quê tôi,
Dùng nuôi cá sống làm mồi đi câu,
Móc con nhỏ vào lưỡi dụng bắt con to,
Cái LỜ từ đó tên gọi quanh co làm gì?
Ảnh Võ Đình Phiên
Hôm đoàn phượt đi qua vùng này,
Bãi Tiên chân ngọn Rù Rì Nha Trang,
Trông cái ĐÓ tôi thật ngỡ ngàng,
Cái ấy sao giống vô vàn không sai?

Cái LỜ cái ĐÓ là hai,
Hay là chỉ một vì phát âm sai vùng miền?
Viết lên đây thì quá phiền…
Tai mắt bạn đọc không yên ổn đầu.
Thôi thì quên đi cái rầu,
Xin cho nhận xét ở đâu đúng là…?