Thứ Hai, tháng 8 14, 2023

* Quà cho cháu Cathy

Ảnh bxk.

Không biết lấy gì 
tặng cháu tôi,
Mừng ngày sum họp 
để làm vui,
Quà cáp tiền vàng 
mình không đủ,
Cathy ơi! 
Ông chỉ có thơ thôi…
Có về Perth (*)
nhớ chăm con nhé!
Học, vui, chơi…
vâng lời Bố Mẹ 
đủ thương rồi.

(*) tên thành phố của tiểu bang Tây Úc, Australia.