Thứ Sáu, tháng 8 11, 2023

* Giữa chân đèo Cả

Tài xế của Phiên 
Đoàn phượt đến giữa chân đèo Cả (*),
Nơi chúng tôi chưa từng tới bao giờ,
Bấy nhiêu thành tựu đơn sơ,
Tuổi già mơ mộng bấy giờ là đây!

(*) tên của ngọn đèo cao, dài và nguy hiểm nhất nằm giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà Vn.