Thứ Tư, tháng 8 23, 2023

* Tự biện

 Có phải là thơ 
hay không?
Mà sao thấy chút 
lâng lâng lòng mình.
Thì thôi xin 
tỏ cái tình,
Giấu chi kỹ mãi 
đinh ninh khổ lòng.
Viết ra rồi cũng 
lân lân…
Ảnh Kim Chức

Viết là 
giải toả cho mình,
Thỏa mãn sở thích 
cái tình của tâm.
Có cần ai hiểu 
xa gần,
Khen chê hay dở 
mệt căng tuổi đời.
Tỏ bày như chuyện 
nói vui…

Thơ 
chỉ ngụ ý vẫy thôi,
Một kiểu sinh hoạt 
giữa trời lãng du.
Lúc sương mờ 
của mùa thu,
Khi trong giá rét 
giăng mù mùa đông.
Chẳng thiết tha 
chẳng ân cần…

Thơ in thành sách 
cũng vui,
Mắc công tốn của 
chơi thôi dại khờ.
Trong đời 
có những u mê,
Mình xin chọn dạng 
u mê kiểu này.
Chia sẻ tôi 
giấc ngủ ngày!