Thứ Ba, tháng 8 01, 2023

* Tình già

Anh không muốn làm người chồng chung thuỷ,
Nhưng muốn em luôn giữ được vẻ vui tươi,
Vì đời anh nay góc bể mai chân trời,
Nên không biết tâm mình hay cảnh đời giả dối!
Ảnh internet 
Mong hạnh phúc cho em là điều làm anh bối rối,
Lo mất em và cũng sợ lỗi lầm,
Lúc bên nhau giữ đằm thắm tình nhân,
Rồi mất mát rồi gần xa ngăn cách…
Yêu hay thương quả trong lòng chưa hề đề cập,
Đến rồi đi như bóng ngã đêm ngày,
Cho anh được vay lãi suất nặng của tình say,
Rồi như quịt để mặc kiếp nào ngày sau trả nốt!
Anh không muốn làm người chồng phụ bạc,
Nhưng muốn em còn giữ được cái hạnh nguyên,
Cái mà dẫu xa xôi anh luôn nhớ về em,
Một tổ ấm một khoảng không những ngày dài thường ao ước!