Thứ Sáu, tháng 8 25, 2023

* Sinh nhật của Nga

 Về Melbourne kịp dự birthday,
Hoành tráng nhiều năm được lần này,
Em tôi năng nổ nêu dữ kiện,
Ngày cảm ơn tôi, ngày chúng nó hấp hôn 
và tiệc đãi bạn birthday!
Ảnh Tuấn
Chưa đến nửa chừng đã ngà say,
Choáng váng ngã nghiêng luân vũ quay,
Tôi chưa từng thế và không thể,
Xin lỗi các em lỗi một ngày!
Có lúc phải mà phải thật say,
Say trong lễ hội nhân nghĩa đầy,
Cảm ơn, xin lỗi… chân hạnh phúc,
Đạo của người trọng đức tuyệt vời thay!
Về Melbourne dự một birthday,
Kịp nhận các em một tỏ bày,
Ngạc nhiên chi lạ nào mong đợi,
Một lời thôi…đổi được cuộc đời này!
Nhận rõ niềm vui ở mọi người,
Lúc này chia sẻ những quanh tôi,
Hy sinh hy vọng huy hoàng mãi 
Là phúc là minh hiện thực rồi…