Thứ Hai, tháng 8 28, 2023

* Công lý

 Hễ như là cái 
và con,
Phần mền ổ cứng 
trường tồn được sao?
Trong im ái 
có ba đào,
Thế nên nội hỏng 
ngoại hao hư dần.
Sinh tựu dị diệt 
luật chung!

Công lý như là 
luật chung,
Thế sao thẳng thẳng 
cong cong bất thường.
Mắt trần nào 
thấy tai ương,
Mai sau đau khổ 
trăm đường khốn thay.
Nhịp đời 
nhanh chậm rủi may!
Ảnh Internet 

Công lý như đuốc 
trong đêm,
Sáng soi, lẽ phải… 
giữ yên lòng người.
Đừng huỷ diệt 
công lý ơi!
An bình xã hội 
niềm vui chóng tàn.
Trật tự hạnh phúc 
hoang mang!