Thứ Năm, tháng 8 24, 2023

* Nắng đẹp

 Một thoáng 
nắng đẹp qua trời!
Vội vả ra ngoài 
chụp nắng vài bô.
Ảnh fb bxl 
Đứng nhìn mây 
lãng đãng thơ,
Phi cơ từng chiếc 
xuyên qua phố này.
Ảnh tự nhiên… 
mây vẫn bay!