Thứ Năm, tháng 8 17, 2023

* Như vậy

 Cổng vừa mở mình vào sân,
SUMO đứng lặng trân trân ngắm nhìn.
Nó không sủa cứ ĩm im,
Thoát chòm vồ tới chân ôm lấy mình.
Ảnh SUMO 
Tôi đưa tay nâng biểu tình,
Mới qua 3 tháng thân hình khác xưa.
Lông vàng dài đẹp đong đưa,
Xoa đầu, rờ mặt, tay quờ bàn chân.
Đón mừng nhau thể người thân,
Vô ngôn hữu ý tinh thần hiểu thông.
Tất nhiên cũng là chúng sanh…