Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

* Yên tịnh

 Trở về cảnh 
cà phê một mình 
mỗi sáng,
Cũng tự pha, 
tự ngẫu 
đến tự trào,
Chẳng mích lòng 
vì khỗng chọc ghẹo ai,
Rồi thỉnh thoảng 
bước hành thiền 
chào sương giá.
Ảnh fb bxl
Sống là gì 
mang chi tâm tự ngã,
Chịu khổ đau 
than vãn kiếp trầm luân,
Bỏ được TÔI (*)
bỏ được cái thăng trầm,
Sóng yên, gió lặng, 
mênh mông, an vì…

(*) Blaise Pascal tiên sinh :”Cái tôi đáng ghét” : (Le Moi est haissable)