Thứ Tư, tháng 8 23, 2023

* Với anh Đồng Lê

 Quy Nhơn 3 tháng 
về đây,
Cà phê quán cũ 
vui thay bạn hiền.
Tha hương tri hội 
là duyên,
Vũng Nồm chuyện vãng
triền miên không cùng…
Melbourne 
tuần cuối mùa đông!
Ảnh fb bxl 

Đi đâu xa
cũng về đây,
Thanh bình cuộc sống 
nơi này bình an.
Xế chiều 
gì nữa để tham,
Tu thân tích phúc 
ý còn đời sau.
Melbourne 
phố của ngàn sao!