Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

* Chờ xuân

 Mùa bây giờ 
đang của sầu đông,
Cây trơ trụi lá 
đợi mong xuân về.
Melbourne 
sương giá ủ ê,
Đủ mờ nhân ảnh 
đủ tê tái người,
Lạnh bên ngoài buốt lòng tôi…
Ảnh fb bxl.

Ngày tôi đi 
sum sê xanh lá,
Quay quắt tìm 
trôi dạt về đâu.
Chòi non 
như ướm trổ rồi,
Cành khô sẽ lại 
tươi cười đón xuân.
Chút nắng lên chim lượn vòng…