Thứ Ba, tháng 8 15, 2023

* Nhớ phượt

 Phượt đúng nghĩa 
là cỡi trên xe máy 2 bánh,
Qua dặm trường chiến thắng 
những hoang mang,
Chứng tỏ rằng thì là 
mình gan dạ lạ thường,
Bình tĩnh vượt 
những pha đòn nguy hiểm.
Sức lôi cuốn đầy ma lực 
của muôn vàn cảnh tượng,
Của tự nhiên 
của nhân tạo quanh mình,
Quan sát sao cho khéo léo 
giữ độ an toàn,
Tránh hiểm họa 
luôn rập rình và có thể.
Phượt đúng nghĩa 
là ngao du sơn thuỷ,
Thú thanh tao 
yên ấm tuổi xế chiều,
Ảnh Nhàn Võ
Chút vươn vai 
giữ tư thế phiêu diêu,
Cho cảm xúc dạt dào 
trong trời lộng…
Không thể và không mãi 
trong nệm êm chăn ấm,
Rồi kêu than 
ê ẩm thịt da ngà,
Chúng tôi đã là 
nhóm người từng nào ngại đường xa,
Đi không vội vã 
và về trong thư thái…