Chủ Nhật, tháng 8 27, 2023

* Qua ngày

 Ngày qua thấy lắm cái già nua,
Lính quýnh tay vung những vụng về,
Đi đứng mất thăng bằng muốn ngã,
Mắt bâng quơ nhắc nhớ chuyện xa xưa.
Ảnh Ngô Chương 
Ngày qua để lại mớ niềm tin,
Vào đất trời … vào đấng linh thiêng,
Tưởng mình nhân hậu và tử tế,
Tin luân hồi, nghiệp báo, nhân duyên!
Ngày qua thấy được lắm người thương,
Quanh quẩn bên tôi chẳng nhiễu phiền,
Cảm thông nâng đỡ và chiều chuộng,
Lão già nua huynh đệ nhịn nhường…
Ngày qua cảm giác tôi mất tôi,
Mất những uy nghi chẳng được bồi,
Mất hết chức năng mình từng có,
Thật mất rồi chuyện cái đãi bôi…