Thứ Ba, tháng 8 22, 2023

* Tự khai

 Hình chụp lúc nhập cư ở Melbourne!
vào ngày thứ bảy đầu mùa xuân năm 1983,
Thế là vừa đủ 40 năm rồi đó,
Chưa tính một năm tạm trú tại Hong Kong!
Ảnh Nhàn Bùi
Bơ sữa xứ sở Kangaroo (*) phì nhiêu nuôi tôi hơn nửa tuổi đời mình có,
Cơ thể gia tăng từ 43 đến 82 kí lô,
Thế mà vẫn cứ nói tôi là người Việt,
Có cái gì thật tự nhiên mà quý hoá ở chỗ này.
Là thầy giáo lại đi làm hải tặc rồi được nhận cho làm công dân tử tế của Úc Đại Lợi.
40 năm cày bừa lên bờ xuống ruộng trong nhiều ngành nghề mà dài nhất là điện toán… 
vẫn chưa dứt nợ áo cơm…
Con người ta nhận kiếp đa đoan,
Sống cùng sống với sao an mọi bề.
Dẫu tâm đôi mảnh tình quê,
Nồng nàn nhân nghĩa đi về…thâm ân!

(*) tên một loài động vật chỉ có trên đất Úc.