Chủ Nhật, tháng 9 01, 2013

* Xuân lai


Ảnh Hoa Ikibana.


Chiếc lá thời gian mãi úa tàn,
Mãi hồi sinh lại,bóng xuân sang,
Mãi mang nắng tưới trời nam lạnh,
Mãi gịuc lòng tôi nhớ đến nàng.
*

Lại mùa xuân nữa ,tôi ở đây,
Lại những câu thơ khép mở này,
Sáng tách cà phê,chiều cốc rượu,
Còn buồn lại mãi... đoạn sao đây!