Chủ Nhật, tháng 5 31, 2020

* Mùa cay cáy

“Cay cáy” mùa này
phải không em!(*)
Mùa gió nam đen-
mùa mành đèn,
FB. Nguyễn Kim Chức.
Nhiều cá nục về
phèn tía nữa,
Bay lượn
khắp trời bóng nhàn quen.(**)
“Cay cáy” cuộn mình
chân sóng sâu,
Mồi ngon
lũ chim bối xanh đầu,(***)
Ẩn hiện
mặc thân chìm trôi nổi,
Mình hốt về
rang dòn nhúm cơm rau.
“Cay cáy“ dã tràng
khác chi đâu,
Em, tôi
chân đất nám da nâu,
Chụm bảy cụm ba
trò chơi hội,
Rượt đuổi dã tràng
bắt cay cáy thi nhau!
Rồi những giận buồn
chẳng có tên,
Em- người bé nhất
tính hay hờn,
Sao anh cứ mãi
người nhanh nhất,
Đã được còng
còn cay cáy nữa nghen!
Bốn mươi năm
xa cách quê nhà,
Vắng mùa cay cáy
bóng nhàn qua,
Tôi, em khác cảnh
người mỗi ngả,
Còn gì nhau
tình nghĩa ấy có mặn mà?


(*) Cay cáy là tên gọi một sinh vật sống ở biển, chân sóng ... như một loài dã tràng.

(**) Chim nhàn : một loài chim biển giòng họ Hải Âu.

(***)Loài chim bối cá.