Thứ Hai, tháng 6 21, 2021

* Đón nắng đầu đông

 CoVid còn lảng vảng,
Trước sau sân Melbourne, 
Chừng như không ai nhắc,
Muốn nó còn hiện sinh!
Ảnh fb bxl 
Chân mây nguồn nắng mới,
Đẹp một ngày hồi sinh,
Những ngày đông sương giá,
Nhiêu khê buồn qua nhanh.

Thích ra đường đón nắng,
Nung ấm lòng đam mê…
Nắng vun bồi sức sống,
Một lần mơ ngày về.

Quy Nhơn mùa nắng đẹp,
Có người tình trong thơ,
Bằng hữu cà phê sáng,
Và ngắm trăng đêm hè…

CoVid hoài lai vãng,
Thế giới chẳng bình an,
Nhân gian còn ta thán,
Mọi ước mơ phai tàn.