Thứ Ba, tháng 6 29, 2021

* Nhớ Quy Nhơn mùa hạ 21

 Mùa này 
nhớ quá Quy Nhơn,
Hàng đèn trên biển 
đoàn thuyền câu đêm.
Sương thấm rồi 
ly nước cam,
Ảnh Giao Phan.
Sóng xô bọt trắng 
gió nồm hiu hiu.
Bơ vơ ngày ấy…
những chiều,
Dấu chân trên cát 
hắt hiu nắng tàn.
Hoàng hôn ru 
những mơ màng …
Bên trường Sư Phạm 
giữa ngàn thông reo.
Tiếng của ve 
gió vi vèo…
Đôi tà kép mở 
bương theo về trường.
Thương người dáng nhỏ …
mình thương,
…và đêm 
không ánh đèn đường 
chờ trăng.
Quy Nhơn nhớ!
đã bao năm…