Thứ Năm, tháng 6 24, 2021

* Có ai

 Anh hỏi em có ai là người hoàn hảo,
Thì em nên chọn người ấy cho mình,
Là người yêu yêu hơn mọi thứ tình,
Vừa anh vừa bạn vừa chồng đa năng.
Ảnh Internet 
Em nhanh nhẫu đáp như đã từng  chọn lựa,
Có có rồi anh hỏi nữa làm chi,
Gái khôn ngoan ngày nay lắm so bì,
Trước khi yêu họ đã lần tìm hiểu.
Sức khỏe, tính tình, gia đình…nghề nghiệp,
Các thứ đều phải qua quá 50%,
Được xếp hạng đầu thứ bậc đáng yêu…
Là không được thẫn thờ thơ phú!
Thế thì anh một típ người hệ cũ,
Muốn yêu em mà thơ phú lại không từ,
Vài chung trà rượu bộ óc lu bu,
Đêm trăng gió mát hè thu chim cò.
Em đã lầm chọn phải gã kém lo,
Dài lưng tốn vải, ăn no đi nằm, (*)
Vứt anh đi sẽ được yên tâm,
Bao người hoàn hảo họ cần đến em!